Destinationsutveckling

 

destinationsutvecklingEn väl utvecklad destination präglas av en stark samverkan mellan privata och offentliga aktörer som tillsammans ger destinationen en hög attraktionskraft som besöksmål och skapar affärer för all involverade aktörer. En gemensam strategi och handlingsplan för att utveckla, marknadsföra och inte minst sälja en destination, är A och O.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga starka nätverk av lokala aktörer som kan och vill bygga samarbeten, skapa affärer och stärka destinationen. De lokala närings- och föreningslivet har kunskapen om vad som gör destinationen till ett spännande besöksmål  och vilka upplevelser destinationen erbjuder. Stat och kommun spelar en nyckelroll som ansvariga för infrastruktur, transporter och inte minst utnyttjande av parker och naturreservat. Så från den lilla kvarterskrogen och den lokala kanotuthyrningen till det välkända konferenshotellet och de offentliga strukturerna – alla spelar en viktig roll för att bygga en framgångsrik destination. SbN Projektledning erbjuder handlingskraftig projektledning av arbetet med att utverka en gemensam strategi och handlingsplan för utveckling av en plats eller region.

Hållbar Destinationsutveckling i Stockholms Skärgård

SbN Projektledning jobbar med flera initiativ inom ramen för Tillväxtverkets satsning på destinationsutveckling. Vi leder utvecklingssatsningar på Dalarö och Sandhamn och leder, tillsammans med KREO, en Innovationsprocess för ett 20-tal företag i Stockholms Skärgård. Fokus är på exportmarknaderna Tyskland, England och USA.

Nyheter och Trender

Tillväxtverket utser prioriterade områden för destinationsutveckling

Läs debattartikel i DI

Financial Times listar Sverige bland 8 hetaste resemålen 2012

När Financial Times listar årets åtta hetaste resmål nämns Burma, Papua Nya Guinea, Zambia – och Sverige.

Financial Times har låtit en panel av chefer i resebranschen välja 2012 års hetaste resmål. Resultatet är en lista med åtta länder: Zambia, Panama, Etiopien, Papua Nya Guinea, Burma, Mozambique, Argentina och Sverige.

Nordisk mat, design och Millenium-böckerna nämns som orsaker till Sveriges ökade popularitet, men Stockholm kallas också en perfekt helgdestination med boutique-hotell och restauranger i världsklass.

Intressant arkitektur och fysisk miljö skapar reseanledningar

Läs  debattartikeln i GP….